Jak dobrać programator?

Wybór programatora zależny jest od jednej podstawowej kwestii. Musimy zadać sobie pytanie czy będziemy wypalać w piecu tylko ceramikę, czy może w przyszłości zaczniemy eksperymentować ze szkłem lub metalami?

Jeśli jesteśmy przekonani, że będziemy wypalać wyłącznie ceramikę lub porcelanę to wystarczy nam programator dwu segmentowy wraz z funkcją przetrzymania temperatury tzw. docelowej czy końcowej. Pierwszy segment powinien umożliwiać kontrolowanie czasu wznoszenia temperatury, drugi zaś, jeśli nie umożliwia kontrolowania czasu wznoszenia temperatury, to powinien przynajmniej pozwalać na przetrzymanie grzania pieca w temperaturze docelowej (szczególnie przydatna funkcja przy szkliwieniu). Takie programatory są załączane do standardowego wyposażenia pieców do ceramiki i faktycznie swoją podstawową funkcję, jaką jest sprawny wypał ceramiki, spełniają należycie.

Programator Blackbox (piece GAC) i D1 (piece Pyrotec).

Jeśli zaś profil pracowni będzie wielodziedzinowy, a w szczególności jeśli będziemy wytapiać w piecu do ceramiki szkło, to koniecznie musimy zainwestować w bardziej rozbudowany programator. Ilość segmentów potrzebna do ustalania krzywych wypału do fusingu może nawet sięgać dziesięciu (rozprężanie, hartowanie, a potem chłodzenie).

Nowoczesne programatory (w pełni elektroniczne) posiadają dodatkowe funkcje, takie jak: funkcja opóźnionego startu, obliczania kosztów wypału, blokady klawiszy czy wyświetlania komend błędów. Wszystkie są bardzo funkcjonalne, ale nie wpływają na jakość przeprowadzonych wypałów.

Pamiętajmy, że nie ilość programów, ale duża liczba segmentów jest wyznacznikiem tego czy programator jest dobrze rozbudowany. Istotna też jest ilość kroków w danym segmencie. Najlepiej gdy każdy segment ma trzy modyfikowalne kroki - czas wznoszenia temperatury, wartość temperatury docelowej oraz przetrzymanie w czasie temperatury docelowej.

Przy doborze programatora zwróć uwagę, czy posiada on panel dotykowy czy przyciskowy. Drugie rozwiązanie jest o tyle niekorzystne, że pyły i kurz znajdujące się w pracowni, dostając się w szczeliny między przyciskami, skracają żywotność podzespołów scalonych, co nie ma miejsca w przypadku panelu dotykowego, którego eksploatacja jest średnio o parę lat dłuższa.

Programatory poszczególnych producentów są kompatybilne tylko dla ich pieców. Klient nie ma dowolności w podłączaniu programatorów od pieca jednej firmy do innego modelu produkowanego przez drugą firmę.